Geloof en Maatschappij

Doelstelling
De werkgroep wil belangrijke maatschappelijke thema’s belichten, doordenken en ter discussie stellen. Daartoe organiseert zij een aantal keren per seizoen een thema-avond op zondag.

Contact
K.P. Plantinga,
tel.: 0313-413501,
e-mailadres: kpenhetty@gmail.com


Regionale Werkgroep Kerk en Israël

Doelstelling
De werkgroep richt zich primair op de relatie Jodendom – Christendom. Het doel is de Joodse achtergronden van het christelijk geloof aandacht te geven. Jaarlijks worden in het winterseizoen twee of drie avonden met een inleiding en bespreking georganiseerd. De werkgroep werkt samen met de betreffende werkgroep uit het dorp Rheden.De werkgroep werkt mee aan de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Deze wordt gehouden in de maand januari. Er worden artikelen gepubliceerd over het Jodendom in parochie-en kerkbladen.

Contact
De heer T. Algera,
e-mailadres: tent.algera@gmail.com


Vespers in de 40-dagen tijd

Doelstelling
De werkgroep organiseert samen met de pastores bijeenkomsten voor zes vespers op weg naar Pasen. De collectedoelen zijn voor de Vastenactie of voor Kerk in actie.

Contact
Mevrouw C. Schellevis,
e-mailadres: joopenchristine@hetnet.nl


Ambassade voor Vrede

Doelstelling
In de derde week van september wordt ieder jaar de landelijke Vredesweek gehouden.
De werkgroep Ambassade voor Vrede, afd. Dieren/Ellecom organiseert in de Vredesweek een manifestatie voor de burgers van Dieren e.o.

Contact
Mevrouw Gerda Schotanus,
e-mailadres: gschotanus@hotmail.com